ABR Sp. z o.o. logo

ABR Przetargi UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Zakup urządzeń usprawniających zbiórkę i segregację złomu szansą na wzrost konkurencyjności spółki ABR

ABR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu – 1 350 109,50 PLN
Wartość dofinansowania – 658 590,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

facebook