ABR Sp. z o.o. logo

ABR Przetargi UE
Maszyna do załadunku złomu
Kontenery hakowe
Kontenery hakowe do przewozu substancji oleistych
Waga samochodowa
Zakup łamarki
Wózek widłowy

Maszyna do załadunku złomu
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny przeładunkowej do złomu wraz z chwytakiem
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • maszyna przeładunkowa używana,
  • zasięg15m,
  • opony pełno gumowe,
  • 4 podpory,
  • ilość cylindrów 4-6,
  • czerpak 5 ramienny
 3. Kryterium wyboru: cena / jakość
 4. W przypadku używanego środka trwałego proszę o oświadczenie zbywcy, że przedmiot zamówienia nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży.

W przypadku zaoferowania maszyny w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • rok produkcji maszyny używanej,
 • termin ważności oferty,
 • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
 • czas realizacji dostawy
 • warunki płatności i dostawy,
 • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: biuro@abrsteel.pl

Kontenery hakowe
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kontenerów hakowych
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • pojemność 33-34m3
  • przeznaczenie – przewóz złomu
  • dno wykonane z blachy o grubości 5mm
  • boki wykonane z blachy o grubości 3mm
  • usztywnienia pionowe na ścianach bocznych i w dnie,
  • wzmacniająca wręga pozioma,
 3. Kryterium wyboru: cena / jakość

W przypadku zaoferowania kontenerów w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • rok produkcji maszyny używanej,
 • termin ważności oferty,
 • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
 • czas realizacji dostawy
 • warunki płatności i dostawy,
 • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: adrian@abrsteel.pl

Kontenery hakowe do przewozu substancji oleistych
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup uszczelnionych kontenerów hakowych
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • 4szt nowych uszczelnionych kontenerów hakowych
  • pojemność 33-34m3,
  • przeznaczenie – przewóz złomu z zawartością oleju,
  • dno wykonane z blachy o grubości 5mm
  • boki wykonane z blachy o grubości z 3mm
  • usztywnienia pionowe na ścianach bocznych i w dnie,
  • wzmacniająca wręga pozioma,
  • podwójne dno z zaworem spustowym,
  • uszczelnienia w drzwiach.
  • Kryterium wyboru: cena / jakość

  W przypadku zaoferowania maszyny w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • rok produkcji maszyny używanej,
  • termin ważności oferty,
  • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
  • czas realizacji dostawy
  • warunki płatności i dostawy,
  • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

  Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

  Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: biuro@abrsteel.pl

  Waga samochodowa
  PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wagi samochodowej
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • najazdowa waga samochodowa,
   • nośność wagi – 60T,
   • długość wagi – 18m
   • wyświetlacz elektroniczny wewnętrzny,
   • wyświetlacz elektroniczny zewnętrzny,
  3. Kryterium wyboru: cena / jakość

  W przypadku zaoferowania maszyny w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • rok produkcji maszyny używanej,
  • termin ważności oferty,
  • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
  • czas realizacji dostawy
  • warunki płatności i dostawy,
  • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

  Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

  Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: biuro@abrsteel.pl

  Zakup łamarki
  PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup łamarki do złomu
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • długość noża 450mm,
   • max rozwarcie 260mm,
  3. Kryterium wyboru: cena / jakość

  W przypadku zaoferowania maszyny w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • rok produkcji maszyny używanej,
  • termin ważności oferty,
  • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
  • czas realizacji dostawy
  • warunki płatności i dostawy,
  • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

  Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

  Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: biuro@abrsteel.pl

  Wózek widłowy
  PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego wózka widłowego
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • udźwig do 4,5T
   • maszt typu standard, duplex lub triplex
   • wysokość masztu złożonego 2100mm
   • wysokość podnoszenia – min 3000mm,
   • opony pełno gumowe
  3. Kryterium wyboru: cena / jakość
  4. W przypadku używanego środka trwałego proszę o oświadczenie zbywcy, że przedmiot zamówienia nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży.

  W przypadku zaoferowania maszyny w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • rok produkcji maszyny używanej,
  • termin ważności oferty,
  • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
  • czas realizacji dostawy
  • warunki płatności i dostawy,
  • inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

  Dodatkowych informacji udzielam telefonicznie pod nr +48 32 326 06 21

  Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ABR Sp. z o.o., ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów lub e-mailem: biuro@abrsteel.pl

  facebook